Emniyet ve Kalite

Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasını etkin bir şekilde uygulamak için şirketimiz:

 • Tüm Ulusal, Uluslararası ve Bayrak İdaresi Mevzuatına uyum sağlar
 • İlgili tüm kılavuzları, standartları, kuralları ve yayınları uygun şekilde dikkate alır.
 • International Safety Management (ISM) Kodunun gerektirdiği tüm öğeler için sorumluluklar ve talimatlar sağlayan bir Güvenlik Yönetim Sistemi (Safety management system) uygular.
 • Acil durumlara hazırlık ve müdahale için prosedürler uygular.
 • Uygunsuzlukların ve kazaların raporlanması ve takibi için her zaman prosedürleri uygular.
 • Yönetilen filonun tüm güvenlik, operasyonel ve teknik yönlerini izler.
 • SMS’nin etkili bir şekilde uygulanması için yeterli kaynakları sağlar.
 • Yönetilen filoyu inceler ve gerekli bakım ve onarımları yapar.
 • İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirme sistemlerinin uygulanmasıyla belirlenen sorunlu alanlar için gerekli önlemleri alarak SMS’yi iyileştirir.

Etik ve Güven

 • Kıyıdaki ve denize giden tüm şirket çalışanları, şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasını uygulamaktan sorumludur.
 • Şirket yönetimi, ilgili ve etkin kalmasını sağlamak için Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasını düzenli olarak izlemek ve gözden geçirmekle sorumludur.
 • Niyetimiz, kıyı ve denizde çalışan personelimizin görevlerini sadece özen ve güven içinde değil,
 • Çevre bilinci ile yerine getirmelerini ve aynı zamanda şirketin ve gemilerin ortak menfaati için sürekli gelişmeye ve mükemmelleşmeye motive olmalarını sağlamaktır.

Sürdürülebilirlik

Ofislerimizdeki kağıt tasarrufu politikamızdan, gemilerimizdeki yakıt kalitesine gösterilen hassasiyete kadar,
deniz ve kara personelinin içselleştirdiği ilkelerimizden bir tanesi de sürdürülebilir ekonomi, toplum ve ekolojidir.

Tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir.
Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün
vermeden karşılayabilmemizdir.